Tôi thấy rất thuận tiện khi dùng nước ion kiềm, đặc biệt tôi có con nhỏ học cấp 1, hàng ngày tôi cho con mang theo 1 chai 350ml đến trường vừa tiện vừa bổ sung vi khoáng rất tốt cho sức khỏe và vận động của con.